Domeneklagenemda

Det skal være raskt og billig å registere domener i Norge. Skulle .no-registeringerer inkludert en rettslig vurdering måtte NORID's kapasitet vært mangedoblet, og årsavgiften/prisen hadde mest sannsynlig vært skyhøy. Ikke la andre registre dine varemerker og firmanavn. Sikre deg eierskap idag, søk og bestill her!

Tvister om rettigheter til .no-domene behandles av Domeneklagenemnda hos NORID. De behandler kun konflikter, og jobber for å finne en rask og rimelig løsning uten rettsak. Medlemmene av nemnda har lang erfaring med stridigheter om domenenavn. Domeneklagenemnda ble startet i 2003 og har behandlet over 500 saker. I over 60% av sakene har klager fått medhold.

Kjøpe domene - Akkreditert NORID-registrar for registrering av .no-domener

Akkreditert NORID-registrar

Mer om Domeneklagenemda

  • Kostnaden er liten

    Mener du noen har et domene som rettmessig er ditt, kan å klage inn saken være et rimelig alternativ til å gå veien om retten. Kostnaden ligger på ca 3500,-. Klagebegyret blir for tiden refundert hvis man får medhold.

  • Begrenset juridiksjon

    Organet har ikke forvaltningsmyndighet og er kun en tvisteløsningsordning. Nemnda kan kun fatte vedtak om sletting og overføring av domener. De kan ikke fatte vedtak om erstatning og omkostninger. Går begge parter med på megling, kan man unngå behandling av nemnda.

Chat