Personvernerklæring

Sist oppdatert: 14.08.2017

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy.

Ved å kjøpe, og bruke, SYSE sine produkter og tjenester, bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personopplysninger og ansvar

Behandlingsansvarlig:

SYSE AS
Møllegaten 12
3111 TØNSBERG

E-post: post@syse.no
Telefon: +47 333 49700

Kontaktpunkt:

Øyvind Frøland
Daglig leder

E-post: personvern@syse.no
Telefon: +47 333 49701

Underleverandører:

Phonero, PayEx, ZenDesk Inc, Atlassian PTY Ltd, Globalsign, Weebly Inc, Linode LLC. Til enhver tid gjeldende registrartjeneste.

SYSE er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og kontakt med Kundeservice.

SYSE innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) brukerkontoer i våre systemer:

  1. Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
  2. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.
  3. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.

Samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

Personopplysninger lagres på servere som eies og driftes av SYSE, og er lokalisert til Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.

Phonero

Phonero håndterer og registrerer informasjon om alle innkommende samtaler til bedriftens telefonnummer(e). Phonero har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og behandle data som registreres, behandler dataene i henhold til krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet, og er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av Kundens personopplysninger.

PayEx

Ved betaling med debet-/kredittkort lagres dine kortopplysninger hos PayEx som er PCI DSS-sertifisert. Kredittkortinformasjon vil kun være tilgjengelig i maskert form overfor SYSE. Vi lagrer ingen deler av kortnummeret i våre systemer, kun en referanse til transaksjonen i PayEx sine systemer.

Ved betaling med faktura lagres personopplysninger under (1) og (2) hos PayEx. Dette gjelder uansett hvilken måte fakturaen utstedes på, eller hvordan den betales.

ZenDesk Inc (USA)

Zendesk drifter plattformen for håndtering av kundehenvendelser og våre hjelpesider. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med chat og epostkorrespondanse med Kundeservice på post@syse.no og partner@syse.no lagres på servere som er eiet og driftet av Zendesk Inc.

Ved bruk av chat lagres automatisk informasjon om IP-adresse og nettleser-versjon. Øvrige personopplysninger oppgis på frivillig basis, og du kan bruke tjenesten anonymt.

Ved å kontakte Kundeservice skriftlig per chat eller epost samtykker du til at personopplysninger blir overført til, og behandlet i, USA.

Atlassian PTY Ltd (USA)

Atlassian drifter våre interne dokumentasjonssystemer, og plattformen for driftsmeldinger og varsling av driftsstans på https://status.syse.io. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med registrering i, og bruk av, tjenesten lagres på servere som er eiet og driftet av Atlassian Inc.

GlobalSign

GlobalSign leverer SSL-sertifikater som vi benytter til kryptering av kommunikasjon i våre systemer. Informasjonen som innhentes i forbindelse med registrering av et SSL-sertifikat lagres på servere som er eiet og driftet av GlobalSign.

Weebly Inc (USA)

Weebly drifter nettsidebyggeren som er redigeringsverktøyet i Sitebuilder. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med bruk av SiteBuilder lagres på servere som er eiet og driftet av Weebly Inc.

Ved å benytte tjenesten samtykker du til at personopplysninger blir overført til, og behandlet i, USA.

Tjenesten kan innebære diverse funksjoner, tjenester og apper fra tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til funksjoner på sosiale medier, for eksempel Liker-knappen på Facebook, apper du kan legge til på nettstedet ditt via appbutikken, serverbaserte tjenesteleverandører og widgeter, som knappen for å dele eller interaktive miniprogrammer, som kjøres på tjenesten («tredjepartsfunksjoner, -tjenester og -apper»). Disse tredjepartsfunksjonene, tjenestene og -appene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel for slik at tredjepartsfunksjoner og -apper fungerer som den skal.

Tredjepartsfunksjoner, tjenester og -apper blir enten administrert av en tredjepart eller i nettsidebyggeren. Samhandling med disse tredjepartsfunksjonene, tjenestene og -appene kan være underlagt personvernerklæringen til det selskapet som leverer tredjepartsfunksjonene, tjenestene og -appene, og det er ditt ansvar å lese den relevante personvernerklæringen til dette selskapet.

Tredjepartsfunksjoner, tjenester og -apper kan også støtte funksjoner som krever at du oppgir bestemte personopplysninger hvis du velger å delta. Disse opplysningene blir samlet inn på mange ulike måter, for eksempel i form av skjemaer, spørreundersøkelser, konkurranser, fora, abonnement, eller oppsigelse av abonnement på e-postmeldinger, og retting eller oppdatering av personopplysninger, og brukes bare til det formålet de ble innsamlet for. Tredjepartsfunksjoner, tjenester og -apper kan samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.

Linode LLC

Linode drifter virtuelle instanser som bærer kopier av våre interne dokumentasjons- og driftssystemer for katastrofeberedskap. Linode LLC er et selskap med hovedkontor i USA, men dataene lagres til datasenter innenfor EU.

Registrartjenester (Internasjonale)

Personopplysninger som hentes inn i forbindelse med registrering av domenenavn vil bli lagret hos registrar for det aktuelle toppnivået, og publisert i WHOIS i tråd med vår Tjenesteavtale, og gjeldende regelverk for det aktuelle toppnivået, som du godtar ved registrering.

Underleverandører utenfor EU

Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU, har erklært overholdelse av, EU-U.S. Privacy Shield-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Zendesk Inc Privacy Shield-sertifisering:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Atlassian Inc Privacy Shield-sertifisering:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004FK0AAM&status=Active

Weebly Inc Privacy Shield-sertifisering:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNWjAAO&status=Active

Weebly er sertifisert for Privacy Shield gjennom TRUSTe (agent):
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=779b40ef-b7f8-44ed-8b19-c9030b99964c&lang=no

Personvernvarsel: https://www.weebly.com/privacy?lang=no

Swiss Safe Harbor-sertifiseringer: https://www.export.gov/safeharbor_swiss

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Alternativt kan du kontakte Kundeservice og la oss føre saken for deg.

Du kan også, på bestemte betingelser, som nærmere beskrevet på nettstedet til Privacy Shield, fremsette bindende megling når andre prosedyrer for tvisteløsninger er uttømt.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at SYSE skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som SYSE samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvenrserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i vårt Kontrollpanel. Informasjon som er lagret i forbindelse med epostkorrespondanse er tilgjengelig ved login i vårt Hjelpesenter.

Du kan også ta kontakte Kundeservice som besvarer henvendelsen din i løpet av 1 time innenfor ordinær kontortid.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for slettes.

SYSE lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

Opplysninger på kontoen din er passordbeskyttet. Videre blir kontoens passord lagret med en saltet énveis hash-algoritme med variabel arbeidsfaktor.

All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom SYSE blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at SYSE tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

SYSE plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

SYSE er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensitive personopplysninger

Ingen av SYSE sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i SYSE sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til SYSE under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Linker til tredjeparts nettsteder

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i Personvernerklæringen

Kunden aksepterer at SYSE forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen:

SYSE plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Chat