Green Hosting

Miljøvennlig web- og server-hosting

SYSE er den eneste rendyrkede miljøsertifiserte hosting-leverandøren i Norge. Som sertifisert Mjiljøfyrtårn kan vi dokumentere samsvar med strenge kriterier innen alt fra arbeidsmiljø og innkjøp til energibruk og utslipp. Med et miljøvennlig, prisvinnende og ISO-sertifisert datasenter i ryggen er det med stolthet vi ønsker deg:

Velkommen til et sertifisert miljøvennlig hosting-alternativ!

Det lønner seg å velge Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer langt mer enn å sortere avfallet. Vi jobber systematisk med miljø i alle ledd, med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport som vi jobber med å forbedre hver dag. Det garanterer kvalitet og bærekraft, hos en leverandør du kan stole på, i en bransje som nærmest krever tillit.

Bedre Kundeservice

Kundeservice står helt sentralt hos oss. Vi tar vare på våre ansatte som tar vare på deg, og dine brukere. Start paying forward, bli med på laget!

Økt sikkerhet og personvern

Hos oss sorterer sikkerhet og ditt personvern under det daglige HMS-arbeidet, og får kontinuerlig oppfølging.

Lavere kostnader

Lavere strømforbruk reduserer det miljømessige fotavtrykket, og reduserer våre kostnader, som reduserer prisen du betaler.

Transparens i verdikjeden

Sertifiserte leverandører bidrar til åpenhet og samme kvalitet i hele verdikjeden. Det gjør det enklere for deg å velge riktig, og dokumentere samsvar.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Sertifisert Miljøfyrtårn

Offisiell UNICEF Bedriftsfadder

Prisvinnende datasenter
- Miljøvennlig og ISO-sertifisert

Digiplex er ISO-sertifisert, ledende i Norden på innovativ og bærekraftig drift, garanterer 100% fornybar energi, og reduserer energiforbruket med inntil 25% sammenliknet med andre datasentere.

Det prisvinnende datasenteret har operert i over 17 år uten ett eneste sekund nedetid(!).

Prisvinnende, miljøvennlig og ISO-sertifisert

Miljøpolicy

Sist oppdatert: 06.04.2021

En bred og grundig forståelse av HMS og HMS-arbeid er bærekraftig, og medfører økt trivsel for de ansatte, økt kvalitet på tjenestene vi leverer til kundene, bedre økonomiske rammebetingelser for alle parter i verdikjeden, og mindre fotavtrykk på miljøet.

SYSE skal være et fyrtårn i bransjen, utøve forbilledlig HMS-arbeid, og påvirke både konsern, leverandører og kunder til å velge bærekraftig. Vi skal ha et effektivt system for å arbeide med HMS, og som medfører kontinuerlig forbedring på alle områder:

Vi skal skape et arbeidsmiljø for de ansatte som gir arbeidsglede og trivsel, og som dessuten inspirerer til personlig og faglig vekst og kollektiv styrke og samhold.

Vi skal foretrekke miljøvennlige leverandører, og miljøvennlige produkter. Alle materielle eiendeler skal forvaltes med omhu gjennom hele livssyklusen, og vi skal jobbe systematisk med å lage løsninger som legger til rette for gjenbruk av maskinvare.

Vi skal jobbe for å implementere transparens i våre produkter og tjenester, og i verdikjeden. Produkter og tjenester skal ha en høy grad av sikkerhet, og personvern skal inkluderes i HMS-arbeidet.

Vi skal velge maskinvare som bruker mindre energi, miljøvennlig energi, og jobbe systematisk med å redusere energiforbruket.

Vi skal jobbe aktivt for å påvirke andre aktører i bransjen til å bli mer bærekraftige.

Chat